Produkty

Emmets

Emmets system byl vyvinut pro řízení a kontrolu zaměstnanců na externích pracovištích. Systém umožňuje evidenci vykazované práce pomocí web aplikace nebo Android aplikace (SmartPhone, Tablet) případně pomocí SMS (Mobilní telefon).
» Produktový list


SMART Templates

Smart Templates je systém na tvorbu dokumentů na základě šablon z jednoduchou administrací (bez programování – šablonu tvoří resp. edituje business uživatel s běžnou znalostí MS Office).
» Produktový list


Delivery System

Připravujeme Delivery system, který slouží pro zasílání provozní korespondence kromě tištěné podoby i formou e‑mailu, SMS, datovou zprávou, push notifikace a zprávy pro self care zónu.
» Produktový listProdukty Smart Templates systém a Delivery system jsou dle akviziční smlouvy o prodeji části podniku mezi společností BSC Praha s r.o. a Raventia s.r.o. doposud vlastnictvím BSC Praha s r.o., přičemž Raventia s.r.o. je jejich výhradní prodejce. Tato smlouva předpokládá převod vlastnického práva na společnost Raventia s.r.o.