Služby | Kompetence

Analýza

Pro analýzu potřeb našich zákazníků používáme metodiku High Level design (HLD).
Jedná se o komplexní dokument, který popisuje, jakým způsobem bude realizován businessový požadavek v prostředí zákazníka. Jedná se o specifickou podobu studie proveditelnosti. Dokument se skládá ze dvou základních částí:

  • Business definice
  • Hrubý návrh řešení

  • Dodáváme i řadu dodatečných výstupů, jejichž cílem je úspěšná akceptace dodávané práce

Účelem dokumentu High level design je koncepčně definovat požadované business procesy pro požadavek zákazníka a navrhnout jejich umístění do informačních systémů. Z této definice se vychází při funkčním a technickém návrhu v dalších fázích zpracování požadavku. Cílem dokumentu není detailně specifikovat funkčnosti pro daný systém.

Zpracování HLD je z povahy věci velmi komplexní úkol se širokým záběrem, který často vyžaduje zainteresovanost a propagaci na straně zákazníka. Proto se vedle samotného řešení v některých případech na přání zákazuníkazapojujeme i do činností spojených s akceptací a s propagací informací všem zainteresovaných stranám v rámci společnosti.
V diagramu je znázorněn dokument HLD, v celém svém rozsahu.

Testování

Testování považujeme za kompetenci, jejímž cílem je ověřit implementaci návrhu řešení. Naše zkušenosti vycházejí z reálných projektu realizovaných u široké škály různých zákazníků. V rámci této kompetence jsme schopni nabídnout své znalosti a služby od zavedení nejvhodnější testovací metodiky přes dodávku outsourcingu kompletní testovací fáze, kontrolu kvality práce třetích stran až po team leasing testerských, koordinačních nebo konzultačních pozic.
» Kompetenční list

Optimalizace databázových systémů

Máme za sebou řadu úspěšných projektů zaměřených na optimalizaci a stabilizaci databázových systémů na platformě Oracle. Jako první krok k vyřešení výkonnostních problémů databáze nabízíme databázový audit založený na vlastních diagnostických postupech.

Infrastruktura

V této oblasti nabízíme především využití našich zkušeností s implementací infrastruktury, podporou provozu, automatizací správy virtualních serverů, atd.

Datová integrace, Archivace

Máme zkušenosti s integrací dat v rámci rozsáhlých databází a budováním klientských modulů s využitím různých integračních platforem. Archivace dat v DB Oracle, která efektivně využívá možnosti Oracle DB.

Motivace, odměňování

Máme zkušenost s implementací systému pro odměňování obchodní sítě největší pojišťovny v ČR. Systém používá 6000 výhradních prodejců a 700 pobočkových pracovníků. Na základě této zkušenosti připravujeme produkt Reward systém, který představuje silný nástroj pro zlepšení péče společností o jejich zaměstnance. Umožňuje formou finančních i nefinančních odměn udržovat a zlepšovat motivaci a loajalitu zaměstnanců vůči zaměstnavateli. Reward systém lze současně použít i jako nástroj pro motivaci klientů k využívaní produktů společnosti, čímž přispívá také ke zvýšení retence.


Bankovnictví, pojišťovnictví

Naši zaměstnanci mají zkušenosti z projekteů v bankách a pojištovnách a nesou si sebou znalost tohoto prostředí.

Databáze Magnus Inhouse

Ve spolupráci s firmou D&B (Bisnode, Cekia ???) nabízíme dodání a implementaci databáze tuzemských právnických osob Magnus, případně integraci této databáze s databází zákazníka.

Databáze Magnus obsahuje kromě obvyklých firemních charakteristik také majetkové i osobní vazby mezi firmami, finanční výkazy, kalendář událostí a další informace.